Privacy Policy

Galtenberg****

Inneralpbach 40
6236 Alpbach
eMail: info{at}galtenberg.com

De privacy policy heeft betrekking op het registreren en het gebruiken van persoonlijke gegevens, die onder omstandigheden bij de contactopname verzameld worden, bijvoorbeeld dan wanneer u onze website bezoekt, wanneer u dienstverleningen aanvraagt, boekt of aankoopt of wanneer u ons telefonisch contacteert. Gelieve een ogenblik tijd te nemen en het onderstaande document te lezen, waarin u geinformeerd wordt hoe Galtenberg**** met uw persoonlijke gegevens omgaat, welke soort gegevens geregistreerd worden, op welke manier en met welk doel deze gegevens gebruikt worden, an wen Galtenberg**** aan wie deze gegevens verder gegeven worden en wie Galtenberg**** hoe uw persoonlijke gegevens beschermd worden.

Uw persoonlijke rechten hebben hoogste prioriteit en Galtenberg**** spant zich naar beste vermogen in om deze rechten te beschermen.

Alle eventueel over deze privacy policy heen verdergaande wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens tegen misbruik blijven onaangetast

Waarom registreert Galtenberg**** persoonlijke gegevens?

Galtenberg**** registreert en gebruikt persoonlijke gegevens, om u een voortreffelijke klantenservice te bieden, een gemakkelijke toegang op onze website mogelijk te maken en een optimaal aanbod aan te bieden. Bovendien helpen uw persoonlijke gegevens Galtenberg**** erbij, om u over de nieuwste producten, speciale aanbiedingen en verdere ontwikkelingen op de hoogte te houden, die volgens onze inschatting voor u interessant zouden kunnen zijn. 

Wanneer u geen interesse hebt om over de nieuwste ontwikkelingen en met actuele product- en service informatie op de hoogte te worden gehouden, kunt u ons dit elk moment meedelen.

Er zijn een aantal situaties, waar uw persoonlijke gegevens Galtenberg**** kunnen helpen om een betere service te bieden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat om persoonlijke informatie wordt gevraagd, wanneer u een transactie start. Er wordt u steeds om zulke infotmatie gevraagd, die voor de betreffende situatie relevant is. Hiertoe behoren bijvoorbeeld naam, postadres, telefoonnummer, e-mail adres, welke methode voor contactopname uw voorkeur geniet of creditcardgegevens. Verder verzamelt Galtenberg**** informatie voor marktonderzoekdoeleinden om onze klanten beter te leren kennen en hen hierdoor een effectievere service te kunnen verlenen. Verder registreert Galtenberg**** gegevens over de activiteit van klanten op onze website. Aan de hand van deze gegevens kan Galtenberg**** vaststellen welke informatie voor onze klanten werkelijk nuttig is en voor welke bereiken van onze website en internet service ze zich het meest interesseren.

Galtenberg**** neemt de bescherming van uw persoonlijke rechten zeer ernstig. Galtenberg**** verzekert u dat Galtenberg**** uw contactgegevens noch verkoopt noch verschaft aan andere aanbieders. Om u een voortreffelijke service te kunnen verlenen, geeft Galtenberg**** uw persoonlijke gegevens onder omstandigheden aan juridische personen verder, die evenwel verplicht zijn deze gegevens overeenkomstig de privacy policy te beschermen. Soms kan het Galtenberg**** van voordeel zijn om bepaalde persoonlijke gegevens van u aan andere organisaties, waarmee Galtenberg**** een strategische samenwerking aangegaan is of die voor Galtenberg**** werken om u in onze naam producten en dienstverlening te leveren, ter beschikking te stellen. Deze ondernemingen kunnen ons daarbij helpen gegevens de verwerken, credieten te verlenen, bestellingen van klanten uit te voeren, producten te leveren, gegevens van klanten te beheren en te onderhouden, een klantendienst ter beschikking te stellen, uw interesse aan onze producten en dienstverleningen te evalueren, klantenonderzoek te doen of enquêtes over klantentevredenheid uit te voeren. Ook deze ondernemingen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens overeenkomstig onze privacy policy ter bescherming van de persoonlijke rechten te beschermen. Af en toe kan Galtenberg**** op basis van wettelijke bepalingen of gerechtelijke gevallen gedwongen zijn, uw persoonlijke gegevens toegankelijk te stellen.

Galtenberg**** gebruikt voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van bestuurlijke, electronische en fysische procedures, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik evenals tegen toegang van onbevoegden, doorgave, verandering en vernietiging.

De website gebruikt op verschillende plaatsen de industrienorm SSL (Secure Socket Layer) om te coderen. Hierdoor wordt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie en creditcardgegevens tijdens transacties over het internet gewaarborgd.

Ook u zelf kunt ons helpen en door passende voorzorgsmaatregelen bijdragen aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens in het internet. Verander regelmatig uw paswoord. Gebruik daarbij een combinatie van letters en cijfers en let erop steeds een veilige web-browser te gebruiken.

Integriteit van uw persoonlijke gegevens

Galtenberg**** heeft beschermingsmaatregelen genomen om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens voor de beoogde toepassingsdoeleinden steeds correct, volledig en actueel zijn. Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om op uw ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens toe te grijpen en deze te wijzigen. U kunt ons helpen ervoor te zorgen dat uw contactgegevens en voorinstellingen correct, volledig en actueel zijn. U kunt ook een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen, door contact met ons op te nemen via onderstaand e-mail adres.

Cookies en andere technologiën

Zoals het op vele andere websites van ondernemingen gebruikelijk is, gebruikt ook Galtenberg**** zogenaamde "cookies" en andere technologieën om een beter inzicht te krijgen welke bereiken van onze website in het bijzonder geliefd zijn, hoe onze bezoekers zich op de website bewegen en hoeveel tijd ze op de verschillende bereiken doorbrengen. Bovendien gebruikt Galtenberg**** cookies en andere technologieën om te verzekeren dat onze online reclame effectief is en klanten ook werkelijk opmerkzaam worden op onze producten en dienstverleningen. Galtenberg**** gebruikt cookies en andere technologieën om het verkeer op onze website te analyseren, zodat we de vormgeving en functionaliteit ervan verder kunnen verbeteren, en om de efficiëntie van de communicatie met onze klanten te onderzoeken. Verder gebruikt Galtenberg**** cookies, om de website beter aan uw behoeftes te kunnen aanpassen en u bij elk bezoek nog meer gemak tijdens het navigeren te kunnen aanbieden.

Zoals de meeste websites wordt ook door ons bepaalde informatie automatisch geregistreerd en in protokolbestanden opgeslaan. Tot deze informatie behoort Internet-Protocol adressen (IP-Adressen), Browser-Type, Internet-Service-Provider (ISP), verwijs-/ eindpagina's, besturingssysteem, datum-/ tijdsregistratie en Clickstream-Data.

In enkele van onze email-berichten gebruikt Galtenberg**** een zogenoemde "Click-through URL", die inhoudelijk met onze website verlinkt is. Wanneer u op zo een URL-adres klikt, passeert u onze Web-Server, voordat u bij de eigenlijke doelpagina belandt. Galtenberg**** houdt deze "Click-through"-data bij om te onderzoeken welke interesse bestaat voor bepaalde onderwerpen, en om de efficiëntie van de communicatie met onze klanten te meten. Wanneer u wenst te vermijden dat zulke gegevens geregistreerd worden, klik dan in emails niet op tekst-links of grafische-links.

Verder gebruikt Galtenberg**** zogenoemde "Pixel-Tags" (kleine beeldbestanden), die informatie leveren over welke bereiken van onze website de klant bezocht heeft, of meten hoe effectief de zoekprocedures van de klanten op onze website waren.

Verder kan Galtenberg**** met hulp van Pixel-Tags ook email berichten in een formaat zenden die door de klanten leesbaar is. Bovendien kunnen we hiermee controleren of emails geopend werden, om ons te verzekeren dat Galtenberg**** enkel berichten zendt die onze klanten ook werkelijk interesseren.

Ons engagement ter bescherming van uw persoonlijke rechten

Zoals reeds vermeld, neemt Galtenberg**** de bescherming van uw persoonlijke rechten zeer ernstig. Zodat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens gegarandeerd is, worden deze richtlijnen aan ale medewerkers verdergegeven en de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen ter bescherming van de persoonlijke rechten wordt binnen de onderneming streng omgezet.

De website bevat links naar websites van andere organisaties. Voor de omgang van deze ondernemingen met persoonlijke rechten is Galtenberg**** niet verantwoordelijk. Galtenberg**** raadt u daarom aan om bij deze ondernemingen te informeren naar hun privacy policy. 

AdWords Remarketing

Deze website gebruikt cookies met als doel de bezoekers op een later tijdstip via remarketing campagnes met online advertenties in het Google advertentienetwerk aan te spreken. Om remarketing advertenties te kunnen plaatsen gebruiken externe leveranciers zoals Google cookies op basis van eerdere bezoeken aan deze website. U heeft als user de mogelijkheid om het gebruik van cookies door Google uit te schakelen. Ga hiervoor naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties: http://www.google.com/ads/preferences

Uw rechten, in het bijzonder herroepingsrecht

Wanneer u vragen of bedenkingen betreffende de privacy policy heeft, gelieve met ons contact op te nemen. U kunt met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Uiteraard kunt u bij Galtenberg**** navragen, welke gegevens over u door Galtenberg**** verwerkt worden, vanwaar deze gegevens komen, met welke doeleinden ze gebruikt worden en aan wie ze overgedragen worden. Evenzo kunt u natuurlijk foute gegevens verbeteren of ontoelaatbaar verwerkte gegevens laten verwijderen. De bepalingen van de wet op de bescherming van de privacy gelden.

Galtenberg**** heeft het recht, de privacy policy van tijd tot tijd te veranderen. Wanneer essentiele veranderingen voorgenomen worden, wordt een passende mededeling samen met de geactualiseerde versie van de privacy policy op onze website gepubliceerd.

U kunt uw rechten op informatie, correctie, verwijdering of afscherming ten allen tijde tegenover Galtenberg**** inroepen. Als u uw rechten wilt inroepen, in het bijzonder als u uw toestemming tot het heffen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens door Galtenberg**** voor de toekomst wilt herroepen, richt u dan per e-mail of per post aan:

Galtenberg****
Inneralpbach 40
6236 Alpbach
E-Mail: info{at}galtenberg.com

Laatste up-date op 03 maart 2010

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics Remarketing

Onze pagina's maken gebruik van retargeting-technologieën van Google. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS.

Hierdoor is het mogelijk om bezoekers van onze webpagina's gericht gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties te laten zien. Het invoegen van reclame vindt plaats aan de hand van een op cookies gebaseerde analyse van het eerdere gebruiks- en surfgedrag. Voor zover ons bekend worden hierbij geen persoonsgegevens opgeslagen. Hiervoor wordt een cookie opgeslagen om geanonimiseerde gegevens over de interessen van de gebruiker vast te leggen en zo reclame individueel op deze informatie af te stemmen. Deze cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor retargeting door op interesse gebaseerde advertenties door Google hier uit te schakelen:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Nadere informatie en de gegevensbeschermingsregels vindt u in de privacyverklaring van Google op http://www.google.com/policies/technologies/ads/

Privacyverklaring voor Google AdWords/conversion tracking

Deze website maakt gebruik van het online advertentieprogramma "Google AdWords" en in het kader hiervan van conversion tracking. Het cookie voor conversion tracking wordt geplaatst wanneer een gebruiker op een door Google beheerde advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de bezoeker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie og niet is verlopen, dan kunnen wij en Google zien dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke klant van Google AdWords ontvangt een ander cookie. Cookies kunnen zodoende dus niet via de websites van klanten van AdWords worden gevolgd.

De met behulp van de conversion-cookies verzamelde informatie heeft tot doel om conversiestatistieken op te stellen voor klanten van AdWords, die voor conversion tracking gekozen hebben. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers dat op uw advertentie heeft geklikt en dat is doorgestuurd naar een van een conversion tracking-tag voorziene pagina. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Gebruikers die niet aan tracking willen deelnemen, kunnen het cookie voor de Google conversion tracking gemakkelijk uitschakelen via de gebruikersinstellingen van hun internetbrowser. Deze gebruikers worden niet in de conversion tracking-statistieken opgenomen.

Lees meer over de gegevensbeschermingsregels van Google.

Gebruik van Facebook Remarketing

Deze website gebruikt de remarketing-functie „Custom Audiences“ van Facebook Inc. („Facebook“). Deze functie dient ertoe om bezoekers van deze website in het kader van het bezoek van het sociale netwerk van Facebook interessegerelateerde advertenties („Facebook-Ads“) aan te bieden. Hiertoe is op deze website de remarketing-tag van Facebook geplaatst. Via deze tag wordt bij het bezoek van de website een directe verbinding naar de Facebook-server tot stand gebracht. Daarbij krijgt de Facebook-server informatie dat u deze website hebt bezocht en brengt Facebook deze informatie over naar uw persoonlijke Facebook-gebruikersaccount.

Meer informatie over het verzamelen en gebruik van data door Facebook alsmede over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u lezen in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/. Anderzijds kunt u de remarketing-functie „Custom Audiences“ deactiveren op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Hiervoor moet u ingelogd zijn bij Facebook. (Bron: www.trafficmaxx.de)