Impressum

Verplichte vermeldingen

Ciacos GmbH
4*S Galtenberg Family & Wellness Resort

Alpbach 40
6236 Alpbach

Tel: +43(5336)5610
Whatsapp: +43 664 8836 3262

E-Mail: info{at}galtenberg.com
Internet: www.galtenberg.at 

Zaakvoerder of zijn/haar bevoegde vertegenwoordiger: Frank Kostner
Verantwoordelijk voor de inhoud: Frank Kostner (address gelijk boven)
Gerechtsstand:Wirtschaftskammer Tirol
BTW-Identificatienummer: ATU73318215
Handelsregister: 491224p
Handelsgerecht: Innsbruck

Realisatie

Sunrise Web & Marketing GmbH
Online-Marketing Agentur
Ziegelhäuser Landstraße 63
D-69120 Heidelberg
www.sunrise-web.de

Aansprakelijkheid:

Ondanks zorgvuldige controle zijn we niet aansprakelijk voor de inhouden van externe links.
Voor de inhoud van de externe links zijn alleen de exploitanten van deze links verantwoordelijk.

Belangrijke informatie met betrekking tot de online arbitragecommissie voor consumenten

Platform voor online geschillenbeslechting van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Home > Contact & service > Colofon

Bron afbeeldingen

© Tourismusverband Alpbachtal
Fotolia.com: © Kzenon, © Fotowerk, © S.Kobold, © Valua Vitaly, © Barbara-Maria Damrau, © Dmytro Titov, © panthesja, © Leonid & Anna Dedukh, © Anna Khomulo, © Dron, © Andrey Kiselev, © sonne fleckl, © zhagunov_a, © Andrey Kiselev, © Picture-Factory, © F.Schmidt, © Kzenon, © Sandra Thiele, © goldbany, © Sonja Birkelbach, © Printemps, © PhotoSG, © EastWest Imaging, © Jeanette Dietl, © Michel Angelo, © farbkombinat, © anoli, © Yuri Arcurs, © Alena Ozerova, © praisaeng, © prudkov © Marc Heiligenstein - Fotolia.com

Galtenberg****

Inneralpbach 406236 AlpbacheMail: info@galtenberg.com

De privacy policy heeft betrekking op het registreren en het gebruiken van persoonlijke gegevens, die onder omstandigheden bij de contactopname verzameld worden, bijvoorbeeld dan wanneer u onze website bezoekt, wanneer u dienstverleningen aanvraagt, boekt of aankoopt of wanneer u ons telefonisch contacteert. Gelieve een ogenblik tijd te nemen en het onderstaande document te lezen, waarin u geinformeerd wordt hoe Galtenberg**** met uw persoonlijke gegevens omgaat, welke soort gegevens geregistreerd worden, op welke manier en met welk doel deze gegevens gebruikt worden, an wen Galtenberg**** aan wie deze gegevens verder gegeven worden en wie Galtenberg**** hoe uw persoonlijke gegevens beschermd worden.

Uw persoonlijke rechten hebben hoogste prioriteit en Galtenberg**** spant zich naar beste vermogen in om deze rechten te beschermen.

Alle eventueel over deze privacy policy heen verdergaande wettelijke bepalingen betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens tegen misbruik blijven onaangetast

Waarom registreert Galtenberg**** persoonlijke gegevens?

Galtenberg**** registreert en gebruikt persoonlijke gegevens, om u een voortreffelijke klantenservice te bieden, een gemakkelijke toegang op onze website mogelijk te maken en een optimaal aanbod aan te bieden. Bovendien helpen uw persoonlijke gegevens Galtenberg**** erbij, om u over de nieuwste producten, speciale aanbiedingen en verdere ontwikkelingen op de hoogte te houden, die volgens onze inschatting voor u interessant zouden kunnen zijn. 

Wanneer u geen interesse hebt om over de nieuwste ontwikkelingen en met actuele product- en service informatie op de hoogte te worden gehouden, kunt u ons dit elk moment meedelen.

Er zijn een aantal situaties, waar uw persoonlijke gegevens Galtenberg**** kunnen helpen om een betere service te bieden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat om persoonlijke informatie wordt gevraagd, wanneer u een transactie start. Er wordt u steeds om zulke infotmatie gevraagd, die voor de betreffende situatie relevant is. Hiertoe behoren bijvoorbeeld naam, postadres, telefoonnummer, e-mail adres, welke methode voor contactopname uw voorkeur geniet of creditcardgegevens. Verder verzamelt Galtenberg**** informatie voor marktonderzoekdoeleinden om onze klanten beter te leren kennen en hen hierdoor een effectievere service te kunnen verlenen. Verder registreert Galtenberg**** gegevens over de activiteit van klanten op onze website. Aan de hand van deze gegevens kan Galtenberg**** vaststellen welke informatie voor onze klanten werkelijk nuttig is en voor welke bereiken van onze website en internet service ze zich het meest interesseren.

Galtenberg**** neemt de bescherming van uw persoonlijke rechten zeer ernstig. Galtenberg**** verzekert u dat Galtenberg**** uw contactgegevens noch verkoopt noch verschaft aan andere aanbieders. Om u een voortreffelijke service te kunnen verlenen, geeft Galtenberg**** uw persoonlijke gegevens onder omstandigheden aan juridische personen verder, die evenwel verplicht zijn deze gegevens overeenkomstig de privacy policy te beschermen. Soms kan het Galtenberg**** van voordeel zijn om bepaalde persoonlijke gegevens van u aan andere organisaties, waarmee Galtenberg**** een strategische samenwerking aangegaan is of die voor Galtenberg**** werken om u in onze naam producten en dienstverlening te leveren, ter beschikking te stellen. Deze ondernemingen kunnen ons daarbij helpen gegevens de verwerken, credieten te verlenen, bestellingen van klanten uit te voeren, producten te leveren, gegevens van klanten te beheren en te onderhouden, een klantendienst ter beschikking te stellen, uw interesse aan onze producten en dienstverleningen te evalueren, klantenonderzoek te doen of enquêtes over klantentevredenheid uit te voeren. Ook deze ondernemingen zijn verplicht uw persoonlijke gegevens overeenkomstig onze privacy policy ter bescherming van de persoonlijke rechten te beschermen. Af en toe kan Galtenberg**** op basis van wettelijke bepalingen of gerechtelijke gevallen gedwongen zijn, uw persoonlijke gegevens toegankelijk te stellen.

Galtenberg**** gebruikt voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van bestuurlijke, electronische en fysische procedures, om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en misbruik evenals tegen toegang van onbevoegden, doorgave, verandering en vernietiging.

De website gebruikt op verschillende plaatsen de industrienorm SSL (Secure Socket Layer) om te coderen. Hierdoor wordt de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie en creditcardgegevens tijdens transacties over het internet gewaarborgd.

Ook u zelf kunt ons helpen en door passende voorzorgsmaatregelen bijdragen aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens in het internet. Verander regelmatig uw paswoord. Gebruik daarbij een combinatie van letters en cijfers en let erop steeds een veilige web-browser te gebruiken.

Integriteit van uw persoonlijke gegevens

Galtenberg**** heeft beschermingsmaatregelen genomen om te garanderen dat uw persoonlijke gegevens voor de beoogde toepassingsdoeleinden steeds correct, volledig en actueel zijn. Uiteraard heeft u te allen tijde het recht om op uw ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens toe te grijpen en deze te wijzigen. U kunt ons helpen ervoor te zorgen dat uw contactgegevens en voorinstellingen correct, volledig en actueel zijn. U kunt ook een kopie van uw persoonlijke gegevens opvragen, door contact met ons op te nemen via onderstaand e-mail adres.

Cookies en andere technologiën

Zoals het op vele andere websites van ondernemingen gebruikelijk is, gebruikt ook Galtenberg**** zogenaamde "cookies" en andere technologieën om een beter inzicht te krijgen welke bereiken van onze website in het bijzonder geliefd zijn, hoe onze bezoekers zich op de website bewegen en hoeveel tijd ze op de verschillende bereiken doorbrengen. Bovendien gebruikt Galtenberg**** cookies en andere technologieën om te verzekeren dat onze online reclame effectief is en klanten ook werkelijk opmerkzaam worden op onze producten en dienstverleningen. Galtenberg**** gebruikt cookies en andere technologieën om het verkeer op onze website te analyseren, zodat we de vormgeving en functionaliteit ervan verder kunnen verbeteren, en om de efficiëntie van de communicatie met onze klanten te onderzoeken. Verder gebruikt Galtenberg**** cookies, om de website beter aan uw behoeftes te kunnen aanpassen en u bij elk bezoek nog meer gemak tijdens het navigeren te kunnen aanbieden.

Zoals de meeste websites wordt ook door ons bepaalde informatie automatisch geregistreerd en in protokolbestanden opgeslaan. Tot deze informatie behoort Internet-Protocol adressen (IP-Adressen), Browser-Type, Internet-Service-Provider (ISP), verwijs-/ eindpagina's, besturingssysteem, datum-/ tijdsregistratie en Clickstream-Data.

In enkele van onze email-berichten gebruikt Galtenberg**** een zogenoemde "Click-through URL", die inhoudelijk met onze website verlinkt is. Wanneer u op zo een URL-adres klikt, passeert u onze Web-Server, voordat u bij de eigenlijke doelpagina belandt. Galtenberg**** houdt deze "Click-through"-data bij om te onderzoeken welke interesse bestaat voor bepaalde onderwerpen, en om de efficiëntie van de communicatie met onze klanten te meten. Wanneer u wenst te vermijden dat zulke gegevens geregistreerd worden, klik dan in emails niet op tekst-links of grafische-links.

Verder gebruikt Galtenberg**** zogenoemde "Pixel-Tags" (kleine beeldbestanden), die informatie leveren over welke bereiken van onze website de klant bezocht heeft, of meten hoe effectief de zoekprocedures van de klanten op onze website waren.

Verder kan Galtenberg**** met hulp van Pixel-Tags ook email berichten in een formaat zenden die door de klanten leesbaar is. Bovendien kunnen we hiermee controleren of emails geopend werden, om ons te verzekeren dat Galtenberg**** enkel berichten zendt die onze klanten ook werkelijk interesseren.

Ons engagement ter bescherming van uw persoonlijke rechten

Zoals reeds vermeld, neemt Galtenberg**** de bescherming van uw persoonlijke rechten zeer ernstig. Zodat de veiligheid van uw persoonlijke gegevens gegarandeerd is, worden deze richtlijnen aan ale medewerkers verdergegeven en de veiligheidsvoorzorgsmaatregelen ter bescherming van de persoonlijke rechten wordt binnen de onderneming streng omgezet.

De website bevat links naar websites van andere organisaties. Voor de omgang van deze ondernemingen met persoonlijke rechten is Galtenberg**** niet verantwoordelijk. Galtenberg**** raadt u daarom aan om bij deze ondernemingen te informeren naar hun privacy policy. 

AdWords Remarketing

Deze website gebruikt cookies met als doel de bezoekers op een later tijdstip via remarketing campagnes met online advertenties in het Google advertentienetwerk aan te spreken. Om remarketing advertenties te kunnen plaatsen gebruiken externe leveranciers zoals Google cookies op basis van eerdere bezoeken aan deze website. U heeft als user de mogelijkheid om het gebruik van cookies door Google uit te schakelen. Ga hiervoor naar de Google-afmeldingspagina voor advertenties: http://www.google.com/ads/preferences

Uw rechten, in het bijzonder herroepingsrecht

Wanneer u vragen of bedenkingen betreffende de privacy policy heeft, gelieve met ons contact op te nemen. U kunt met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Uiteraard kunt u bij Galtenberg**** navragen, welke gegevens over u door Galtenberg**** verwerkt worden, vanwaar deze gegevens komen, met welke doeleinden ze gebruikt worden en aan wie ze overgedragen worden. Evenzo kunt u natuurlijk foute gegevens verbeteren of ontoelaatbaar verwerkte gegevens laten verwijderen. De bepalingen van de wet op de bescherming van de privacy gelden.

Galtenberg**** heeft het recht, de privacy policy van tijd tot tijd te veranderen. Wanneer essentiele veranderingen voorgenomen worden, wordt een passende mededeling samen met de geactualiseerde versie van de privacy policy op onze website gepubliceerd.

U kunt uw rechten op informatie, correctie, verwijdering of afscherming ten allen tijde tegenover Galtenberg**** inroepen. Als u uw rechten wilt inroepen, in het bijzonder als u uw toestemming tot het heffen, opslaan en gebruiken van uw persoonsgegevens door Galtenberg**** voor de toekomst wilt herroepen, richt u dan per e-mail of per post aan:

Galtenberg****
Inneralpbach 40
6236 Alpbach
E-Mail: info{at}galtenberg.com

Laatste up-date op 03 maart 2010